Forbundet af offentligt Ansattes Kulturfond af 19. marts 1974

Forbundet af offentligt Ansattes Kulturfond af 19. marts 1974

At yde tilskud til oprettelse og drift af de på amatørbasis oprettede teatre, orkestre, sangkor og andre underholdningsgrupper og enkeltpersoner, der er oprettet af og med Forbundet af Offentligt Ansattes medlemmer.
Yderligere oplysninger: Fonden yder tilskud til amatørgrupper, der er oprettet af og med Forbundet af Offentligt Ansattes medlemmer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar