Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte

Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte

Understøttelser.
Yderligere oplysninger: Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte uddeler understøttelser, som kan søges af ægtefæller eller børn af afdøde dannebrogsriddere, der har været medlem af foreningen, til hjælp til underhold eller til studiehjælp. Der kan dog også ydes hjælp, hvor en afdød dannebrogsridder ikke har været medlem af foreningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar