Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Koldings Samlingslegat (Fond)

Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Koldings Samlingslegat (Fond)

At støtte projekter, der fremmer Kolding Tekniske Skoles udvikling og undervisning, herunder støtte til lærere og elever ved disses undervisning og uddannelse.
At støtte en eller flere unge håndværkeres videreuddannelse, der også kan finde sted i udlandet. Ansøgere skal have tilknytning til Kolding. At udbetale støtte til værdigt trængende personer i Kolding og ældre håndværkere og disses enker.
At støtte beboere i Industriforeningens Stiftelse.
At støtte foreningens medlemmer og enker.
Yderligere oplysninger: Fonden kan søges efter annoncering i lokalblade i august. Samlet årlig legatsum er fra 100.000 kr. - 150.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar