Foreningen af veterinærvidenskabelige medarbejderes Fond

Foreningen af veterinærvidenskabelige medarbejderes Fond

Tilskud til veterinærvidenskabelige opgaver i bredeste forstand, især sådanne der ikke normalt subsideres fra anden side. Søges kun efter opslag. Der uddeles ca. 20.-40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar