Foreningen Albertslunds Venner

Foreningen Albertslunds Venner

Støtte aktiviteter og projekter, der har et velgørende og boligsocialt formål. Uddeles ikke til enkeltpersoner, men til fælles formål.
Legatet uddeles primært til Albertslunds borgere, og først og fremmest lejere i kommunens almennyttige boliger med hovedvægt på lejerne i de tidligere byggeskaderamte gård- og rækkehuse i Albertslund Syd og Vest. Også støtte til arrangementer af kulturel karakter m.v., der ellers ikke ville kunne gennemføres, vil kunne støttes.
Yderligere oplysninger: I ansøgningen skal kort redegøres for ideen med projektet, samt for projektets økonomi. Der vil især blive lagt vægt på utraditionelle projekter, som ikke har andre umiddelbare støttemuligheder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar