Foreningen Nordslesvigsk Asyl, Haderslev

Foreningen Nordslesvigsk Asyl, Haderslev

Støtte til kristne ungdomsforeninger m.v. i Sønderjyllands amt, der aktiverer børn og unge i fritiden. Ansøgningsskema rekvireres skriftligt på nedenstående adresse eller e-mail. Eller på fax 7483 2334, mrk.: HJC.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar