Foreningen Skomagersvende-Broderskabet

Foreningen Skomagersvende-Broderskabet

Yder legater til medlemmer, som er fyldt 67 år og overgået til folkepension, og ikke har nogen form for lønindtægt, og som har været medlemmer i 15 år. Til medlemmer, som er fyldt 65 år og har opnået førtidspension, kan opnå samme støtte som ovennævnte. Støtten kan også ydes til disses efterladte. Legatportioner a kr. 350,00.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar