Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i Danmark

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelseslegat (fond) til støtte for studiehjælp i Danmark

Foreningens formål er hjælp til unge handelsmænds uddannelse, således at det uddeles til ophold og undervisning af ubemidlede, medens handelsskole søges.
Yderligere oplysninger: Legatet støtter kun studerende, nuværende eller tidligere, udgået fra Niels Brock - Copenhagen Business College og Handelshøjskolen i København. Støtten gives som studiehjælp til studier i Danmark. Opslag på Niels Brock - Copenhagen Business College og Handelshøjskolen i København.
Ansøgningsskema tilsendes mod indsendelse af frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar