Forfatteren Axel Thomsens Enkelegat

Forfatteren Axel Thomsens Enkelegat

Enkelegat. Yder enker efter egentlige skønlitterære forfattere herunder lyrikere økonomisk støtte. Legatet kan IKKE tildeles enker efter forfattere, hvis hovedsagelige produktion har bestået i underholdningsromaner/digtsamlinger uden virkelig æstetisk værdi. Ved uddeling lægges mere vægt på, om vedkommende kæmpede for noget livsværdifuldt i sin produktion, end om han opnåede alm. anerkendelse. Ansøger skal ved ansøgning dokumentere, om der er trang tilstede. Enker, der skønnes at have haft særlig betydning for deres afdøde mands produktion, bør under øvrigt lige forhold foretrækkes. Legat kan ikke tildeles enker, som senere har indgået nyt ægteskab. Kan kun søges efter opslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar