Forhenværende Borgmester og Landstingsmand J. P. Jensen-Stevns Mindelegat

Forhenværende Borgmester og Landstingsmand J. P. Jensen-Stevns Mindelegat

Tilskud til unge mænd og kvinder under uddannelse.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles dels til unge mænd eller kvinder til brug på en folkehøjskole, husholdningsskole, landbrugsskole eller lignende, dels til 1-3 unge mænd eller kvinder, som har lyst og evner til at studere til en af de under statens kontrol
hørende eksaminer, f.eks. til studium ved universitet, ved polyteknisk læreanstalt (Danmarks tekniske Højskole), handelshøjskolen, ved en teknisk skole
(teknikum) eller evt. til opnåelse af studentereksamen. Betingelse for at komme i betragtning er, at ansøgeren er hjemmehørende i Store-Heddinge købstad eller Stevns herred, samt at hans eller hendes egne eller forældres økonomiske kår vanskeliggør det for ham eller hende at gennemføre et sådant studium uden særlig
støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar