Forhenværende lektor Christian Henning Schmidt Aarups Mindelegat

Forhenværende lektor Christian Henning Schmidt Aarups Mindelegat

Ansøger skal være student fra Sønderborg Statsskole og i mindst 2 år have studeret ved en højere læreanstalt. Legatet skal bruges til studieophold i udlandet. Ansøgning vedlagt udførlig redegørelse for hidtidig studieforløb samt rejsebeskrivelse, opnåede karakterer og økonomiske forhold. Kopi af eksamensbevis fra Sønderborg Statsskole. Ansøgninger, der mangler dokumentation, vil ikke komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar