Forhenværende manufakturhandler Kresten Johnsen Høy’s Fond

Forhenværende manufakturhandler Kresten Johnsen Høy´s Fond

At opføre boliger til pensionister eller boliger med lignende sociale formål, ligesom opførelse af bygninger til anvendelse for ældre handicappede af enhver art eller som tilskud til opførelse af nævnte bygninger, erhvervelse af arealer til nævnte formål eller drift, lån eller tilskud til drift af sådanne institutioner samt tilskud til kulturelle formål, idrætsforeninger og anden fritidsvirksomhed i det område, der tidligere udgjordes af Blaabjerg Kommune. Der kan dog ikke ydes tilskud til ordinær drift af sådanne fritidsvirksomheder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar