Forretningsfører Astrid Katinka Sørensens og Isidora Harriet Sørensens Mindelegat

Forretningsfører Astrid Katinka Sørensens og Isidora Harriet Sørensens Mindelegat

Til ugifte kvinder eller enker, der er fyldt 50 år, og som på grund af hjerte- og/eller lungesygdom eller anden kronisk sygdom har været afskåret fra udøvelse af deres normale erhverv, fortrinsvis til kvinder, der har eller har haft bopæl på Frederiksberg. Ansøgningsskemaer kan afhentes eller rekvireres skriftligt. Ansøgere, der ikke har hørt fra bestyrelsen medio december, er ikke kommet i betragtning. Ansøgninger modtages hele året, ansøgninger modtaget senest 15/9 medtages ved uddeling samme år, ansøgninger modtaget efter 15/9 overgår til efterfølgende år. Legatportioner uddeles kun til personer bosat i Frederiksberg Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar