Forsikringsforeningen for Farmaceuter i Danmark

Forsikringsforeningen for Farmaceuter i Danmark

Foreningens formål er at samle medlemmernes ulykkes-, ansvars- og kombinerede grundejer- og livsforsikringer i eet selskab, Tryg, og samtidig at tilvejebringe et fond, der skal anvendes til fordel for foreningens medlemmer og disses efterladte. Fondet fremkommer ved, at forsikringsselskabet til foreningen yder en andel af det overskud, som medlemmernes forsikringer måtte give i henhold til overenskomst aftalt mellem forsikringsforeningen og selskabet. Forsikringsforeningens bestyrelse skal opfordre medlemmer i Apotekerforeningen og Pharmadanmark til at bakke det gode formål op i forsikringsøjemed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar