Forsikringsselskabet Sydøst G/S og Haglskadeforsikringsforeningen Danmark G/S’s Legat

Forsikringsselskabet Sydøst G/S og Haglskadeforsikringsforeningen Danmark G/S´s Legat

Uddeling til en eller flere, der har været ansat i ´Stormskadeforsikringsselskabet Sydøst G/S eller i ´Haglskadeforsikringsforeningen Danmark G/S´, eller har siddet i bestyrelsen, samt deres ægtefæller.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar