Forskningsfonden for Lægekredsforeningen for århus Amt

Forskningsfonden for Lægekredsforeningen for århus Amt

Kan søges af medlemmer af Lægekredsforeningen og ydes fortrinsvis til projekter,
hvor melemmer fra flere delforeninger under Lægekredsforeningen samarbejder. Fonden yder særlig støtte til lægevidenskabeligt forskningsarbejde indenfor epidemiologiske og socialmedicinske områder.
Yderligere oplysninger: Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse og budget. Støtte fra anden side skal oplyses.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar