Forskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen

Forskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen

Støtte til videnskabelig forskning på Hjørring Sygehus, fortrinsvis indenfor kræftens bekæmpelse. Finder bestyrelsen ikke at legatets midler kan finde passende anvendelse til dette formål, kan anvendelse undtagelsesvis ske til støtte for videnskabelig forskning på et af de øvrige sygehuse i Nordjyllands amt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar