Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Rammerne for rådets virksomhed er fastlagt i lov om forskningsrådgivning m.v. (lov nr. 405 af 28. maj 2003 som ændret ved lov nr. 418 af 8. maj 2006) som giver hjemmel til at yde økonomisk støtte til forskning. Ansøgningsfrister findes i forskningsrådets opslag, som offentliggøres hhv. januar og juni. i 2007 har rådet følgende virkemidler: FKK-centre, forskningsprojekter, postdocstipendier, ph.d.- og kandidatstipendier i tilknytning til forskerskoler og forskeruddannelsesprogrammer i Danmark, afholdelse af videnskabelige konferencer, apparaturer og teknikker til humanistisk forskning, forskningsophold i udlandet over 1 måneds varighed, forberedelse af EU-ansøgninger (START), oversættelse og sproglig revision, udgivelse af videnskabelige bøger. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar