Forsvarets Velfærdsfond

Forsvarets Velfærdsfond

Hjælp til tjenstgørende eller hjemsendt/afskediget personel under forsvaret og dette personels pårørende eller efterladte.
Yderligere oplysninger: Fonden yder desuden støtte som påskønnelse af særlig anerkendelsesværdig indsats
udført af personel under forsvaret og som tilskud eller støtte til fremme af opgaver, der tjener Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjenestes formål. Bestyrelsen afgør, om fondens ydelser kan tildeles personel af Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens regi.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar