Franciska Sicks Legat

Franciska Sicks Legat

At skaffe ophold på landet til børn og voksne af ubemidlede i hovedstaden, der grundet mangelfuld ernæring overanstrengelse o.lign. trænger hertil, fortrinsret
for slægt til Ingeborg Maria Sicks.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar