Frands Olsens Rejsefond for Unge Landmænd

Frands Olsens Rejsefond for Unge Landmænd

Fonden yder støtte til unge landmænds dygtiggørelse ved studieophold i et europæisk land uden for Danmark.
Yderligere oplysninger: Såfremt ikke alle ansøgere kan imødekommes, har elever med tilknytning til Lyngby Landbrugsskole fortrinsret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar