Frank Boas legat til internationale jurastudier ved Harvard University

Frank Boas legat til internationale jurastudier ved Harvard University

For juridiske kandidater og evt. sidsteårs jurastuderende, som ønsker at følge et års studier i international ret ved Harvard University. Der må kunne fremvises udmærkede akademiske resultater.
Yderligere oplysninger: Legatet dækker de fleste, men ikke alle opholds- og undervisningsafgifter ved Harvard University i det pågældende undervisningsår. Ansøgeren indstilles af Fulbright Kommissionen til et stipendium til uddeling blandt ansøgere indstillet
af alle europæiske Fulbright Kommissioner. Legatet uddeles i marts eller april. Ansøgere skal være danske statsborgere, må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab, og må ikke være i besiddelse af det amerikanske ´Green Card´. Ansøgningsskema kan rekvireres ved at sende en kort beskrivelse af studie- og jobmæssig baggrund, samt en adresseret A4 svarkuvert frankeret til 250 g. Ansøgningsfrist: Se opslag i universitetsaviser eller kontakt sekretariatet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar