Frans Schwarts Legat

Frans Schwarts Legat

Til udsmykning af offentlige bygninger i København og Frederiksberg med originale malerier, skulpturer eller tegninger af kunstindustriel værdi. Det bemærkes, at der er disponeret over legatets midler indtil videre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar