Frants Richters Fond

Frants Richters Fond

Fondens formål er: at yde støtte til yngre personer i uddannelsesøjemed eller som hjælp til etablering af drift af selvstændig virksomhed eller lign. At understøtte personer, der som funktionærer eller arbejdere har været ansat ved Telefon Fabrik Automatic. Også enker og descendenter efter de nævnte personer kan komme i betragtning. At understøtte værdige, trængende personer, som uforskyldt er kommet til at leve under vanskelige økonomiske forhold, samt til hjælp til institutioner med lignende formål eller institutioner, herunder særligt børnehaver, som under vanskelige vilkår driver en almennyttig virksomhed. Hvis en ansøger ikke har modtaget besked om, at vedkommende er tildelt et legat, inden udgangen af henholdsvis juni og december, har ansøgningen ikke kunnet imødekommes. I overensstemmelse med den nationale uddannelsesstrategi giver bestyrelsen for nærværende indsatsområderne natur, teknik og sundhed høj prioritet ved udvælgelsen af legatmodtagere. Ansøgningsskema til studierejser kan udskrives fra hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar