Fredericia Skibsværfts Sygehuslegat

Fredericia Skibsværfts Sygehuslegat

Ydelse af hjælp og dermed opmuntring til patienter og patienters pårørende m.fl.
Yderligere oplysninger: Legatets formål er 1) ydelse af hjælp og dermed opmuntring til patienter og patienters pårørende. 2) ydelse af hjælp til medlemmer af sygehuspersonalet samt
medlemmers pårørende i situationer, hvor særlige forhold som sygdom, ulykkesfølger, død eller anden svær belastning foreligger. 3) ydelse til støtte til kunstnerisk udsmykning af sygehuset samt de til dette hørende omgivelser. 4)
ydelse af støtte til lægeligt-humanitære opgaver i Danmark og i udlandet. En sådan støtte forudsætter enighed i bestyrelsen. 5) ydelse af støtte til andre områder eller aktiviteter. En sådan støtte forudsætter enighed i bestyrelsen. Ansøgning om uddeling af legatportioner efter stk. 1, sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsens formand ved en af sygehusets overlæger. Ansøgning om uddeling af legatportioner efter stk. 2 - 5 kan ske ved skriftlig henvendelse
til bestyrelsens formand fra enhver, der er ansat ved sygehuset. Bestyrelsen foretager uddeling af legatportioner mindst en gang årligt, men kan efter behov foretage uddelinger hyppigere. Bestyrelsen påser, at legatportioner kun uddeles til formål, der i de konkrete tilfælde ikke eller kun delvis kan tilgodeses fra andre økonomiske kilder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar