Frederik Christian Broust’s Legat

Frederik Christian Broust´s Legat

Fonden anvendes til støtte af vanskeligt stillede personer i Nyborg, specielt pensionister, samt til støtte af personer under uddannelse.
Yderligere oplysninger: Legatet kan yde støtte til institutioner for børn og unge i Nyborg eller til andre samfundsnyttige institutioner i Nyborg. Støtte til enkeltpersoner prioriteres dog højst - særlig til uddannelse eller til sygdomsramte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar