Frederik Christian Brousts Legat

Frederik Christian Brousts Legat

Yder støtte til vanskeligt stillede personer, samt til personer under uddannelse. Betingelse: Man skal have haft bopæl i Nyborg - igennem flere år. Der kan ydes støtte til institutioner i Nyborg, men enkeltpersoner prioriteres højst. Legatportioner a ca. 500 kr. 2 gange årligt. Der uddeles årligt ca.20.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar