Frederik Christian Lohses Mindelegat

Frederik Christian Lohses Mindelegat

Til en person, der har været ansat indenfor kontorfaget, men som på grund af sygdom eller konjunktursvingninger har mistet sin stilling og som endnu ikke opfylder kravene til at opnå pension af nogen art. Ansøgning skal indeholde alle nødvendige oplysninger med personlige og økonomiske forhold og årsag til erhvervsophør. Fondet kan kun søges, når legatportionen bliver ledig og meddelelse herom gives ved annoncering i Berlingske Tidende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar