Frederik Creutzberg og Hustrus Legat for grossereres og købmænds enker og ugifte døtre

Frederik Creutzberg og Hustrus Legat for grossereres og købmænds enker og ugifte døtre

Til enker efter i København boende grosserere og disses ugifte døtre og til enker efter i provinsen boende købmænd og disses ugifte døtre, for så vidt de pågældende købmænd ved deres død var og i mindst 2 år havde været medlem af en handelsstandsforening eller foreningsmedlem af Det Danske Handelskammer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar