Frederik K. H. Kellermanns Uddannelses- og Understøttelseslegat for anholtere

Frederik K. H. Kellermanns Uddannelses- og Understøttelseslegat for anholtere

Til unge født på Anholt til uddannelse udenfor øen, hæderlige trængende over 21 år født og bosiddende på Anholt, til hæderlige trængende ugifte kvinder over 50 år, som er født på Anholt, til værdigt trængende enker, hvis ægtefælle var født på Anholt og bosiddende på øen, da han afgik ved døden. 12 legatportioner a 1.300-2.500 kr til uddannelsesstøtte, 8 legatportioner a 500 kr. til trængende ældre anholtere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar