Frederik Kristian Nielsens Legat

Frederik Kristian Nielsens Legat

Legatets kapital skal forblive urørt, og afdrag på pantebrevet skal anbringes bedst muligt i obligationer eller lignende. Renteindtægten skal anvendes til fordel for ældres boligforhold i Årslev kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar