Frederik Larsens Fond

Frederik Larsens Fond

Formålet er at yde støtte gennem CBS til unge (18-30 år) handelsmænds dygtiggørelse. Der ydes tilskud til studierejser i udlandet evt. til særlig specialuddannelse eller skoleophold i udlandet for studerende i erhvervsøkonomi. Legaterne ydes kun efter indstilling af handelshøjskolerne. Støtten gives fortrinsvis til unge handelsmænds videre teoretiske og praktiske uddannelse inden for organisation, administration og rationalisering m.v. i form af tilskud til studierejser i udlandet eller evt. til særlig specialuddannelse eller skoleophold i udlandet. Ansøgningsskema kan kun rekvireres på CBS og afleveres samme sted. Ansøgningsfrist opslås på skolernes opslagstavle i april/maj. Ansøgningsskema kan ikke rekvireres hos fonden. Der uddeles årligt ca. 150.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar