Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat

A) Yder støtte - fortrinsvis inden for det storkøbenhavnske område - til sociale, kulturelle, humanitære og nationale institutioner, samt til personer, der af helbreds- og trangsmæssige grunde har behov for økonomisk hjælp. B) Yder støtte til mindre og tidligere erhvervsdrivende på Frederiksberg og det storkøbenhavnske område. C)Yder støtte til enker og døtre efter kreaturkommissionærer og mindre handlende. D) Yder støtte evt. fribolig til tidligere husassistenter fra Sverige, der har ernæret sig som sådan i Danmark. Skriftligt ansøgning med nødvendige personlige og økonomiske oplysninger, herunder budget og seneste årsopgørelse. Evt. afslag meddeles ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar