Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v.

Frederik og Marie Beyers Legat for yngre mænds og kvinders uddannelse m.v.

Uddeles til fortrinsvis yngre personer i de under A og B nævnte tilfælde: A. Der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab. B. Der ønsker at etablere selvstændig forretning eller virksomhed. C. Der uforskyldt er kommet i akut økonomisk trangssituation. Studielegat kan ikke opnås til hjælp til studentereksamen eller anden rent forberedende eksamen. Kun ansøgere, hvis ansøgning imødekommes, modtager svar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar