Frederik Rohde og hustru, født Holsteins Legat

Frederik Rohde og hustru, født Holsteins Legat

Støtte til slægtninge.
Yderligere oplysninger: Støtte til værdige og trængende enker og ugifte døtre af den Holsteinske familie, hvorved forstås såvel enker, der er født v. Holstein, som enker efter mænd af familien v. Holstein og ugifte kvinder, hvis fader eller moder har været
en v. Holstein. Fonden er under afvikling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar