Frederik Tolto og hustru Ellen Tolto, født Berent, Legat til støtte for børn og unge i Grønland

Frederik Tolto og hustru Ellen Tolto, født Berent, Legat til støtte for børn og unge i Grønland

At hjælpe, direkte eller indirekte, grønlandske børn og unge i Grønland i situationer, hvor offentlig hjælp ikke er tilstrækkelig, samt at støtte oprettelsen og bevarelsen af børnehjem, børnehaver m.v. for grønlandske børn i Grønland i tilfælde, hvor der ikke er fornøden offentlig bevilling til sådanne projekters gennemførelse eller eksisterende institutioners bevarelse og forbedring. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar