Frederik Vilhelm Hegels minde

Frederik Vilhelm Hegels minde

Udbytte af fonden skal bl.a. anvendes som tilskud til rekonvalescens- og genoptræning af patienter fra Københavns Kommune, der har ganske særlige behov, som ikke kan tilgodeses indenfor rammerne af de institutioner m.v. som Hovedstadens Sygehusfællesskab i følge sygehusloven har pligt til at tilvejebringe og drive.
Yderligere oplysninger: Tildelinger til konkrete rekonvalescens- og genoptræningsformål foretages til patienter, der har bopæl i Københavns Kommune, i forbindelse med deres behandlinghospital. Ansøgninger om tildelinger fra fonden skal fremsendes gennem hospitalets ledende socialrådgiver.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar