Frederiksberg/Gladsaxe Tekniske Skoles Udviklingsfond

Frederiksberg/Gladsaxe Tekniske Skoles Udviklingsfond

At støtte de til skolen knyttede aktiviteter såsom vedligeholdelsesarbejder, udviklingsprojekter, etableringsprojekter og andre opgaver, der vil medvirke til
at styrke skolens position.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar