Frederiksberg Kommunes Sygeplejerskelegat

Frederiksberg Kommunes Sygeplejerskelegat

Legatets indtægter uddeles til nuværende og forhenværende sygeplejersker ved Frederiksberg Hospital.
Yderligere oplysninger: Fonden kan desuden i enkelte tilfælde, såfremt det skønnes rimeligt, anvendes til dækning af patienters udgifter i forbindelse med ophold på Frederiksberg Hospital.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar