Frederiksberg Kommunes Uddannelseslegat

Frederiksberg Kommunes Uddannelseslegat

Legatet uddeles i passende portioner som hjælp til unge under uddannelse, fortrinsvis med bopæl i Frederiksberg Kommune. Skema afhentes eller rekvireres skriftligt. Ansøgere, der ikke har hørt fra bestyrelsen inden medio december er ikke kommet i betragtning. Ansøgninger modtages hele året, ansøgninger modtaget senest 15/9 medtages ved uddeling samme år, ansøgninger modtaget efter 15/9 overgår til efterfølgende år. Legatportioner uddeles kun til personer bosat i Frederiksberg Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar