FrederiksbergFonden

FrederiksbergFonden

Fondens formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde. Bestyrelsen har besluttet at have særlig fokus på følgende hovedområder i forbindelse med uddelinger/støtte. Almennyttige og velgørende formål hvor især børn og styrkelse af sociale forhold er i fokus. Almennyttige og velgørende formål indenfor kunst og kultur - især med henblik på at støtte fornyelse samt bevarelse af vigtige kulturelle værdier. Almennyttige og velgørende formål indenfor forskning og uddannelse. Fonden yder ikke tilskud til dækning af driftsudgifter, politiske formål, enkeltpersoner samt professionel sport. Se ansøgningsfrister og uddelingstidspunkter på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar