Frederiksborg Statsskoles Mindelegat, legat til minde om rektor Bendt Bendtsen, overlærer Reinhard og dommer Carl Larsen

Frederiksborg Statsskoles Mindelegat, legat til minde om rektor Bendt Bendtsen, overlærer Reinhard og dommer Carl Larsen

Legater til dimittender fra Frederiksborg Statsskole/Frederiksborg Gymnasium til
fortsat uddannelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema fås i marts-april ved at fremsende frankeret svarkuvert til Frederiksborg Gymnasium.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar