Frederiksværk Haandværker- og Industriforenings Støtte- og Uddannelsesfond

Frederiksværk Haandværker- og Industriforenings Støtte- og Uddannelsesfond

Understøtte uddannelsen af unge håndværkere, videreuddannelse af håndværksmestre, understøttelse af håndværksenker samt at skaffe ældre håndværkere eller håndværksenker legatbolig gennem ydelse af huslejetilskud eller hel eller delvis fribolig i fast ejendom, som legatet måtte være ejer af. Legat uddeles kun til personer med tilhørsforhold til Frederiksværk kommune. Skal ansøges efter opslag i lokalpressen. Uddannelsesstøtten søges på ansøgningsskema inden 1. marts hvert år og understøttelsen ydes uden ansøgning. Legatportionernes antal og størrelse fastsættes af bestyrelsen, efter skøn over de indkomne ansøgninger. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar