Fredsfonden

Fredsfonden

På et uafhængigt grundlag at virke for menneskerettigheder, fred og afrustning nationalt og internationalt. Primært støtte til græsrodsaktiviteter med nedrustning og fred som sigte. Studierelaterede ansøgninger vil ikke komme i betragtning. Bestyrelsen behandler de indkomne ansøgninger 2 gange årligt. Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før mødet. Ansøgninger skal rumme uddybende projektbeskrivelse, angivelse af den/de ansvarlige, et detaljeret budget og oplysning om, der er søgt og/eller modtaget støtte allerede. Fonden modtager kun originale ansøgninger, der er stilet til fonden. Der uddeles årligt 30-40.000 kr. Fonden er under omlægning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur

Skriv kommentar