Fredsskattefonden

Fredsskattefonden

At arbejde for at skabe fred, ligeværd og retfærd med ikke-voldelige midler, såvel lokalt som internationalt, specielt lovliggørelse af retten for mennesker til af samvittighedsgrunde at nægte at støtte militære aktiviteter økonomisk og praktisk.
At støtte undervisning, dokumentation og græsrodsaktiviteter med det sigte at forøge menneskers færdigheder i konstruktiv konfliktløsning uden brug af vold.
Yderligere oplysninger: Bestyrelsen behandler løbende ansøgninger om støtte på 6 årlige bestyrelsesmøder. Original ansøgning stilet til Fredsskattefonden skal indeholde
projektbeskrivelse, budget og relevante oplysninger, f.eks. om evt. ansøgning om
støtte fra andre kilder, samt navnet på den/de projektansvarlige.
Under fondens opbygning uddeles meget begrænsede midler.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar