Frihedsmuseets Venners Fond

Frihedsmuseets Venners Fond

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til ´Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45´, herunder ´Frøslevlejrens Museum´, ved tilskud af fondens midler til bygningsarbejder med udvidelse af museet for øje, til nyanskaffelser, til forskning ved museet og i øvrigt til gavn for museet og bevarelsen af mindet om Danmarks Frihedskamp 1940-45.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar