Frimurerstiftelsen i Århus

Frimurerstiftelsen i Århus

At yde værdige trængende hel eller delvis fribolig i den til stiftelsen hørende ejendom, Åboulevarden 90 m.fl. i Århus. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar