Friskolefonden under Dansk Friskoleforening

Friskolefonden under Dansk Friskoleforening

Gennem økonomisk støtte at styrke og udbygge den danske friskole. Støtten ydes gennem lån, tilskud, udlejning af fast ejendom eller på anden af styrelsen fastsat måde. Kan kun søges af friskolebestyrelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar