Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat

Frits, Georg og Marie Cecilie Gluds Legat

Til fremme af det videnskabelige arbejde til kræftsygdommes bekæmpelse. Ansøgning skal i kortfattet form indeholde omtale af ansøgers forskningsprojekt, samt det formål hvortil bevillingen søges. Ansøgning vedr. rejser og lønudgifter i større omfang, kan ikke forventes imødekommet. Ansøgning skal indsendes i 6 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar