Frk. Asta Petersens Legat til fordel for evnesvage

Frk. Asta Petersens Legat til fordel for evnesvage

Legatportioner à 500 kr. til evnesvage, der på grund af manglende evner er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar